Bibelvers

Bibelvers sat på melodi.

»Dette har jeg skrevet til jer« er et citat fra Første Johannesbrev 5,13 i Bibelen.

»Alt formår jeg i ham« er et citat fra Filipperbrevet 4,13 i Bibelen.

»Ingen har nogen sinde set Gud« er et citat fra Johannesevangeliet 1,18 i Bibelen.

 

»Åndens frugt« er et citat fra Galaterbrevet 5,22-23 i Bibelen.